در نخجوان زیارتگاهی است ، در کنار خیابانی که به «میکرورایون » می رود. نزدیک قبرستان عمومی شهر. قبری در داخل بقعه قرار دارد که نامش معلوم نیست. در لسان مردم معروف است که ازاولاد امام رضا(ع) است. بنا بر آنچه بنده شنیدم در گذشته ها سنگ مرمری داشته که اسم و نسبش در آن حک شده بوده و اسمش «صفوان » بوده است. آن سنگ نوشته را در رژیم سابق به باکو یاجای دیگری برده اند. به هرحال، اکنون مردم به آنجا«امامزاده » و گاهی «تربت امامزاده » می گویند. ساختمان امامزاده اخیرا توسط دولت نخجوان و با آجرهای اهدایی از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران باز سازی شد. بر روی قبر بقعه ای قرار دارد که ظاهرا مربوط به زمان فتحعلی شاه قاجار می شود . با آجر لعابی های آبی رنگ کلمه «الله » به طور مکرر و زیبا به همان سبک دوران قاجارنوشته شده است