موزه ادبیات ملی کشورآذربایجان

موزه ملی ادبیات آذربایجان، در سال ۱۹۳۹ در ابتدا به عنوان موزه یادبود نظامی که شامل طیف گسترده ای از قطعات و اسناد زندگی و فعالیت های نظامی و همچنین دوره تاریخی زندگی او بود تاسیس شد.موزه برای بازدید عموم مردم در ماه مه ۱۹۴۵ افتتاح شد.

موزه تاریخ جمهوری آذربایجان

موزه تاریخ جمهوری آذربایجان، به عنوان موزه اصلی جمهوری در نظر گرفته شده است. عمارت موزه  در یکی از ساختمان های زیبا در باکو واقع شده است. تعداد کل اشیای موزه بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ می باشد.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه سکه شناسی تلقی شده و تاریخ و گردش پول جمهوری آذربایجان را پشتیبانی می کند. مجموعه موزه شامل ابزار سنگ های متعدد و ابسیدین پارینه سنگی، مزولیت اواخر عصر حجر می باشد.

دیگر اشیایی که در موزه تاریخ وجود دارد عبارتند از:

غنی ترین انواع فرش

ظروف گلی عصر برنز

مجموعه غنی از کاشی

مس نقش برجسته

موزه فرش جمهوری آذربایجان

آذربایجان همیشه بخاطر هنر باستانی فرش بافی مشهور بوده است، بنابراین تعجب آور نیست که در باکو ت موزه فرش جهانی افتتاح شد.

با توجه به نتایج تحقیقات باستان شناسی در سرزمین آذربایجان هنر فرش در قرن ۹ قبل از میلاد پدید آمده است. تابلو فرش برای تزئین دیوارها، چادر، چادر های سیار، خانه ها و ساختمان های دیگر مورد استفاده قرار گرفت.اسرار فرش بافی از نسلی به نسل دیگر تحویل داده شد. فرش آذربایجان منعکس کننده زیبایی از طبیعت منطقه است.

فرش های ساخته شده توسط صنعتگران جمهوری آذربایجان توسط شخصیت هایی مثل ابی هانوکای، مارکو پولو، جان کینسون، چلبی و دیگران مورد تحسین واقع شده است.