موزه حیدر علی اف

این موزه در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده است. در این موزه پوسترها و عکس های رهبر سابق کشور آذربایجان حیدر علی اف از دوران کودکی تا جوانی به نمایش گذاشته شده است و همچنین وسایل شخصی ایشان و رونوشت نامه ها و یادداشت ها و تفاهم نامه هایی که ایشان با کشورهای ایران و ترکیه بسته بودند در این موزه نگهداری می شود.

همچنین عکس هایی از حیدر علی اف که با مردمان شهرهای مختلف آذربایجان دیدار کرده اند نیز در این موزه قرار گرفته شده است.

علاوه بر اینها در کتابخانه این موزه کتابها، آلبوم ها، روزنامه ها و فیلم های ویدئویی در مورد شخصیت و زندگی نامه و کارهایی که این رهبر بزرگ انجام دادند نگهداری می شود

آدرس موزه: شهر نخجوان، بزرگراه حیدرعلی اف – شماره ۲۵٫

موزه ادبیات محمد قلی زاده جمهوری خود مختار نخجوان

این موزه در سال ۱۹۶۶ تاسیس گردیده است و اشیا، کتاب ها و سندها و عکس ها و روزنامه ها وهر چیزی که بیان کننده ادبیات قدیم و معاصر شهر نخجوان می باشد در این موزه نگهداری می شود.

آدرس موزه:  خیابان نظامی، شماره ۱۹٫