پیام مدیر عامل

امروزه اصلی ترین و مهمترین نیاز هر مجموعه ای در دنیا به دست آوردن  و جذب نیروی انسانی کارآمد است.به گونه ای که در شمار دارایی های یک شرکت می توان نیروی انسانی را در رتبه نخست جای دادکه این خود مستلزم داشتن آگاهی در زمینه شناسایی و استعداد یابی در کنار آموزش می باشد.

تا.چرخ های اقتصادی و اجتماعی جامعه در کنار این سازمان های موثر به چرخش درآید که ماحصل آن شکوفایی نیروی انسانی ماهر و کا کشته است

شرکت تارانام آسیا در طی گذشت سالیان متوالی با گام نهادن در مسیرمدیریت منابع انسانی و توسعه و ارتقاء مدیریت و تعالی سازمانی با هدف اجری برون سپاری خدمات پشتیبانی گام به عرصه ظهور نمود و با پشتکار و تلاش پرسنل متعهد و کار آزموده امروزه یکی از شرکت های برتر در زمینه مدیریت منابع انسانی فعالیت می نماید.

و در این راستا با مدیریت و همراهی مدیران ارزشمند،در عرصه فعالیت از پیشگامان این خدمت در کشور می باشد

امید آن دارم در سایه توجهات حضرت حق با ورود به عرصه های تخصصی بستر حضور شرکتها و صنایع بین المللی را در کشور محیا و گام های موثر در پیشبرد اهداف سازمانها شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی برداشته باشیم.

سجاد درویشوند

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره