آرامگاه بزرگان و مفاخر ومشاهیر آذربایجان (باکو)  است.این مکان به دلیل سرسبزی و زیبایی اش لقب پارک مفاخر (فخر پارکی) را به خود گرفته است .نامدارانی چون حیدر علی‌اف ، ابوالفضل ایلچی بیگ ، رشید بهبودوف و شوکت علی‌اکبروا در این مکان به خاک سپرده شده اند.جالبترین موضوعی که دراین مکان ذهن هر بیننده را به خود مشغول می‌کند مجسمه‌های زیبای هر فرد بر سر مزارش می‌باشد